VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-11-30 18:01:01 24%(12/49) 07ee7fae23e7d4ec00a5fa69e9c269b2

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 07446cb3f0b725d0ae31abb6346b28bde4015d35 application/x-dosexec 2021-01-28 15:05:01
2 d966d55adcef5dfb72fbda0030323ba2d46a0dc6 application/x-dosexec 2021-01-28 15:05:00
3 ff87b30616a5b42f8e1d25cc205e7b0e96b5699c application/x-dosexec 2021-01-28 15:04:31
4 a611fc018537021b77af97d52c6fda2d61982d82 application/x-dosexec 2021-01-28 15:04:01
5 849e1868a1a21a58d77871fbec4d6489039365f6 application/x-dosexec 2021-01-28 15:03:01
6 b04961a1924d9f728e0c27f90df959d25a80f3c2 application/CDFV2-corrupt 2021-01-28 15:02:31
7 395056686408784b0422c20034879b2b81154de9 application/x-dosexec 2021-01-28 15:02:01
8 bb1b81675f1854240c1b6a222979d9ccd9eceadf application/x-dosexec 2021-01-28 15:01:02
9 e4030922e1aa4a5e5539cf3f5f751213d6f26c00 application/x-dosexec 2021-01-28 15:00:31
10 63109ce090718021c5efaac14416f72a0f8676af application/x-dosexec 2021-01-28 15:00:01