VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-09-30 08:01:01 6%(3/49) File name not allowed

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 7449b8011c2d6b15de10d583a9593f7f11a413f3 text/html 2020-12-01 16:04:01
2 8550b6680a6de5b2c9edab02af157d6c4412cc98 text/plain 2020-12-01 16:03:01
3 4a8d49f6170e87fff90a97aad4856e7e46ecf1b1 application/x-dosexec 2020-12-01 16:02:31
4 e5c2ca93d353ed6649c99f036e34e8d561a8f0e9 text/plain 2020-12-01 16:02:01
5 fa58020f3c76f812d8e07ff7b31138fdaf443866 application/x-gzip 2020-12-01 16:01:01
6 b419a4a504d5fa73be67213929bf93b07e07ce0c application/x-gzip 2020-12-01 16:00:31
7 e214ba8ab1e8b5883f8967e4f9160e06bbee5239 application/x-dosexec 2020-12-01 16:00:01
8 3dda81959c02c71b4f02a7b5defe5edd7b0a977b application/x-dosexec 2020-12-01 15:59:56
9 001027ec805f1969a722daac8dc49e7c30279048 application/x-dosexec 2020-12-01 15:59:43
10 98d9053bb2055dc624e571b1be12c1a471a52f65 application/x-dosexec 2020-12-01 15:59:01