VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-24 07:57:31 16%(8/49) 7f1a0211c51f1f3b2496acf7f6aaaed9

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c014a6d8b33cbd03f45ec8d2b1595c0e43728626 application/x-dosexec 2020-04-08 17:00:57
2 361a7090bdb48462158a9fb226f52d91cca5b83a application/java-archive 2020-04-08 16:59:21
3 d77ebaa41093bd8ac5c277b9c6bc19f7524f825a application/x-dosexec 2020-04-08 16:59:11
4 092c3dd44e86176c882eeda1363e848b17ec961c application/zip 2020-04-08 16:59:01
5 e4737e67ae42a935eb4c3a3ca0a550a95995402e application/x-dosexec 2020-04-08 16:58:41
6 055c6dc9dcfebfe01d73f5bc8f812ae65b88b088 text/html 2020-04-08 16:58:31
7 8f1edbdab93113375f4ff5ced05e989f1692da20 text/html 2020-04-08 16:58:21
8 fe93cc930aa657c4948ceb2b13727e3236254258 text/html 2020-04-08 16:58:11
9 da0fff379e24f5e2e16dd2d0382c78f68e6e691a text/html 2020-04-08 16:58:01
10 b11c635a2ef51d8aedb5dfb950601b05a0064fb2 application/x-rar 2020-04-08 16:58:00