VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-24 13:05:21 40%(20/49) 99bb89976c8a9bc8e68dbc020d0a563b

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 32c2478a28324612f102697e49326a248efd21b1 application/x-dosexec 2020-04-09 21:58:53
2 ba95a0d1c9651946455bca90e757faa6c1c336b4 text/html 2020-04-09 21:58:41
3 4151baeb16b099073b896c31936b6c01496e078c text/plain 2020-04-09 21:58:39
4 172c1f5228445d605d25819b476ae8c3389f3f88 text/plain 2020-04-09 21:58:31
5 aa68b6d5facc60df6675ddefed5909d35249fccf application/x-dosexec 2020-04-09 21:58:21
6 9c1281cc8245a74c40a5dc33a0e83c4115ee2cc4 application/x-dosexec 2020-04-09 21:58:11
7 76cf2eaa1dcf307f23322315d4e9185c8075e987 text/html 2020-04-09 21:58:01
8 4a2aa06bba34e91217d8e7d9c4c6253d0521c51f application/x-dosexec 2020-04-09 21:57:41
9 23e6d5cb244adec82323b0b4971eec5f83c10c15 application/x-dosexec 2020-04-09 21:57:31
10 a2bfb8c55f7c5f783ef51c92af289ec179357507 image/jpeg 2020-04-09 21:57:21