VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

MD5: 59ca38c8148c16cdc22394153d094ab6
SHA1: e963d53e57101bc937101464a39b5bfe54062b3f
SHA256: 10e5e6d3e2293922fde1539047c884a48279a3c72080ea9591437cacb7a4e415
SSDEEP: 3072:pI4PFFIwSuvpPtU7T/lyU07aCI4PxGTRejN:j76blr07aCI4JGTRC
ขนาดไฟล์: 246225 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-21 10:59:11 57%(28/49) File name not allowed

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 483bdbb9a62158708b626cd41fd5e7cf9001db99 application/vnd.ms-excel 2020-03-29 07:59:11
2 ef9ed61781986ed3e7b586027d30c9e472e45c21 application/octet-stream 2020-03-29 07:59:01
3 d1c185dd6f93ace468551512e49ada6e85b97e3a application/zip 2020-03-29 07:58:53
4 d25f2fd8b7694e8607b2dcbe7fb2f10f9fc3e066 text/html 2020-03-29 07:58:41
5 2783667abbe311b68399ef030df738112f9cb4a0 application/x-dosexec 2020-03-29 07:58:31
6 78cc29f60eaf782b5c0ea42f6db66630c0eb659b application/zip 2020-03-29 07:58:21
7 6c9d8bbd38da2f153bb6c5fa836aacf6bb94e3a9 application/x-dosexec 2020-03-29 07:58:11
8 3d73a6d5062a29a4dcecf61b168c54fa89e74565 application/x-gzip 2020-03-29 07:58:01
9 a6c427f2bae806c0d6ec16aa3dca5a13d1b0d8a9 application/octet-stream 2020-03-29 07:57:41
10 fc8c072338ca9157abacf18fbd85f4b6b5200050 application/zip 2020-03-29 07:57:39