VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-25 15:58:01 4%(2/49) File name not allowed

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 4afb77dc4b73df9309009a755c3ff4dc988ad456 application/x-dosexec 2020-04-08 11:00:34
2 aa62cd024ddc9d5a36b984b3ad1817f21fc18f38 application/x-dosexec 2020-04-08 11:00:18
3 9bf41cd7619112e8e6767b9278233811d5b91beb application/x-dosexec 2020-04-08 11:00:16
4 f7641c36ff5ab4ecf2bbdd5d890cb8f84eb9dd61 application/x-dosexec 2020-04-08 10:58:53
5 e077e92b94967b3dcdd6305a716d8c776ad82dee application/x-dosexec 2020-04-08 10:58:41
6 1beda577bb1ec35737c1a7cbbd9de3ea4e226e2f text/rtf 2020-04-08 10:58:31
7 a946bb9d6a32cda6f096ff209688f755c54517ce application/x-dosexec 2020-04-08 10:58:21
8 01076f661998a7a38189e7a0012bb8f4bfadb14f application/x-dosexec 2020-04-08 10:58:11
9 fabd6e85d16eed4994e06eda108271379666b4e8 application/java-archive 2020-04-08 10:58:01
10 9d8d7e6343d63bec149d6965f9bdf93c9f739f50 application/x-dosexec 2020-04-08 10:57:41