ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-11-30 16:00:39 2%(1/49) steam_api.dll
2 2020-11-30 15:56:49 0%(0/49) steam_api.dll
3 2020-03-27 01:52:08 0%(0/49) steam_api.dll
4 2019-12-13 06:30:01 0%(0/49) steam_api.dll

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 a1284ec078de078f125915e5d2fd9b0708659a48 application/x-dosexec 2021-01-18 14:04:32
2 86d3c528c22c6c8a4adb25ecb4bc24b9b913c1d5 application/x-dosexec 2021-01-18 14:04:02
3 2746a369cefa9041684e2c2f8a2101df419ec223 text/plain 2021-01-18 14:03:02
4 00fb55b9e4d56c17f7b97024fc4bd61838f9824f application/x-dosexec 2021-01-18 14:02:31
5 feb61b05ae43e690f60961efd60dd9f587dc0757 application/x-dosexec 2021-01-18 14:02:01
6 eb955986f3d30497a9bb327bd2ea7ccc376ceffe text/html 2021-01-18 14:01:01
7 89b65353d926bd71e68ef482a53a24b1a147bf4a application/x-dosexec 2021-01-18 14:00:31
8 ff77b4489ff3658b800711d1cbea5522a676502b application/x-dosexec 2021-01-18 14:00:01
9 0f171a8eae25d2caf6b678382b720d91b0efc899 application/x-dosexec 2021-01-18 13:59:01
10 6eb6d4c3fc7232b3b0613dcbcfb97ac01de07dfb application/x-dosexec 2021-01-18 13:58:31