VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-28 11:59:01 0%(0/49) c3bbd2d***f4f95a1965666

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 86e78183bcda4dd0e2d8580b1717d322cfe1ff8d application/x-dosexec 2021-01-25 17:04:31
2 e1f394adf272cb5ec295471f2013f5babf3d2046 application/x-dosexec 2021-01-25 17:04:02
3 e918340658c182e9660398e0bb1c37b08950069d application/x-dosexec 2021-01-25 17:03:01
4 b9db30dbab351f89194cf9b5f4f2763770dabab2 image/jpeg 2021-01-25 17:02:31
5 7348f48b3275b7122c3a12906d11e33ec34f0763 application/zip 2021-01-25 17:02:01
6 846dd0cd0433363d99ded459f1b4fc1e142c4d7d application/zip 2021-01-25 17:01:01
7 1ab021bb1eb41d37e01818f49fcbcc6342bf6e8b application/x-dosexec 2021-01-25 17:00:31
8 947376cfc8307a7f9cc528b17de2d760d4712b89 application/x-dosexec 2021-01-25 17:00:01
9 8842be0e0fcd64dba1e7cd7ba5f254758827513c application/x-dosexec 2021-01-25 16:59:13
10 cf657cfdf207c20137c5e62794a7a48c374b5166 application/x-dosexec 2021-01-25 16:59:01