VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

MD5: bbe920add1f39ec900bd1fd7805722bd
SHA1: c1a1894cc418992aec3db2edb0bf12a9abe2862d
SHA256: 67caa3cc07a3a51d905db958c10546b5c5285d7ef4820865e5fbf905cb88a593
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 561160 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-08-06 04:04:11 44%(22/49) bbe920add1f39ec900bd1fd7805722bd

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 67c0c8d9e542c7c39a9155ad2f26019b3733a516 application/x-dosexec 2020-03-28 21:00:29
2 a4224f72133a234b49af9ca7924b49242b00c794 application/x-dosexec 2020-03-28 20:58:31
3 e01123d7e81d897db5f5e5c3b8b76c7d84783972 application/zip 2020-03-28 20:58:01
4 ad2c8d34347ccb885f2d4d4f41a5ab8a1794cd6b application/x-dosexec 2020-03-28 20:57:41
5 26d94742dd01d8b1bbb38f17fe427b4872b8857b application/x-dosexec 2020-03-28 20:57:31
6 68e097661eac99f90457f7285b10c946913aea73 application/x-dosexec 2020-03-28 20:57:21
7 de34bbaca2be956f61939ca0abdd1af50216b56b application/x-dosexec 2020-03-28 20:57:11
8 6aa3b21d2e641f10a167cbc32f76a497481a04ee application/x-dosexec 2020-03-28 20:57:01
9 81fbfba3f5da89ac1c9bcd12c9a1a115af6a09e2 application/x-dosexec 2020-03-28 20:56:41
10 87bb35d28f0027731bae72a08b8344ed0b287079 application/x-dosexec 2020-03-28 20:56:31