VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-03-06 09:04:31 12%(6/50) 00疯狂的石头

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 7a3f5251089f99abad8a5206e5c15b7625e21f86 text/plain 2021-05-08 09:08:45
2 5633cab0c161cf2b6919babebd9b5858abf23795 text/plain 2021-05-08 09:07:42
3 6ef1aa29a6c545da34b725862050c2024688d8d4 application/x-dosexec 2021-05-08 09:07:01
4 24f7a965b918c9c55ef9af83e1d8f6281aa5c5fe text/html 2021-05-08 09:06:51
5 b12efa54ddaf10d694583cf0fb65a004a8447cd2 application/x-dosexec 2021-05-08 09:06:41
6 e139071c9eddd635f9e5f3755a8d5f7982d48934 application/x-gzip 2021-05-08 09:06:22
7 e0836e981b7de11b208475f97f70598091a132ee application/x-dosexec 2021-05-08 09:06:01
8 1b0ac34858fecc8acf8121d2d257d12a9a3c4aac application/x-dosexec 2021-05-08 09:05:41
9 bc8b362e0d55ba5667580a412e4f1b47abac0356 application/x-dosexec 2021-05-08 09:05:01
10 c664c3ca61eb1ebc2c5f36dc8e2ddeebf78f0c3c text/plain 2021-05-08 09:04:57