VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-08 20:35:31 51%(25/49) cc228ff22e7d9cd86d02ddbdbf601f4b

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 3d03538d7d08a807b61d87b47b37a0beba4b9e08 application/x-dosexec 2020-04-09 04:59:41
2 097abc9f57641435b15f10cd5f5f0f518f6618eb image/jpeg 2020-04-09 04:59:31
3 c71e8efe8e652e2d307948fd025d5c22e0b665ee text/html 2020-04-09 04:59:21
4 34014fc32e78799d8d2af0b80703d8a3da2d7782 application/xml 2020-04-09 04:59:11
5 52b4eab7ee5961fdccd2ae0d6aa72e075326e8fb text/html 2020-04-09 04:59:01
6 fe2e0fcd2085c6579672adff79078bedba1b9cbb text/html 2020-04-09 04:58:42
7 80818633ab3cbc47dfaaa8b42f74099239907820 application/x-dosexec 2020-04-09 04:58:38
8 810d73477328d2b082979614201ae925e8fb3955 text/html 2020-04-09 04:58:32
9 ad802ab5d738ef0703413999e2faec2665a98e19 application/x-dosexec 2020-04-09 04:58:22
10 e9a0b7b5ca27291b5945a94f6fd93542b0627ada application/x-dosexec 2020-04-09 04:58:12