VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-01-28 11:36:38 73%(36/49) hpPE.exe

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e0c3d63581025ed040e3868001959da512745d4d application/x-dosexec 2021-12-08 19:57:53
2 5d7c212866919ec82d82c1749ce266affb0ad974 application/x-dosexec 2021-12-08 19:55:26
3 ba2679f73a4b68c9f32b8bb0c258af4bdb374570 application/x-dosexec 2021-12-08 19:54:16
4 158f9c79fbc67e9e51b5f5ac46a974b8609f9de4 text/plain 2021-12-08 19:54:12
5 b4b66e3dc5d1e60902c8ba3f9ae7f3e5f4df132e application/pdf 2021-12-08 19:54:01
6 37279d8ae96d947979682f639e2bf2cb4fa2e874 application/x-dosexec 2021-12-08 19:53:36
7 bbb90d6ca57d26082a2af1dfdea7fb80da89ac7a application/x-dosexec 2021-12-08 19:52:55
8 962a6b508a715bf927f701633342943be48667f3 application/x-dosexec 2021-12-08 19:52:01
9 fdfaf31333ab64c5bcebcc30827af5b56a9b0790 application/octet-stream 2021-12-08 19:51:52
10 dfedfab8424d7a0393e69507b651e844af81363e application/x-dosexec 2021-12-08 19:50:26