VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

MD5: 66404fbe1024f4f267cf8cfe49b93a0c
SHA1: a2647c93c9f2b7d31d3a966598190aaee487c896
SHA256: 7bb971400676828efeef6f2ed0d5ec56b56d757449146428fff7763e6c93a480
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 1446400 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-10-17 02:38:07 20%(10/49) GoogleUpdate.exe

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 99f322e1ee300a5d7609021ada51fb10565fe085 application/x-dosexec 2020-04-09 03:59:54
2 994b64abd4a0327538b818a48cf51c7423f8a3ab application/xml 2020-04-09 03:59:01
3 be9ff7d7ba04a78a5c5e505a46682591ca3f949e application/x-dosexec 2020-04-09 03:58:51
4 c539c3ed015d0bb293a35faf478fcf251821e02b application/java-archive 2020-04-09 03:58:41
5 93da437b1179db791b60b7395e5ed27a518387dd application/x-dosexec 2020-04-09 03:58:31
6 f84f65d7eed2eb15b87818515f53cdb3978993e7 application/x-dosexec 2020-04-09 03:58:21
7 1ee143d671760678962f9c923de3f9e455e6bdd4 text/html 2020-04-09 03:58:11
8 fc6cbcca205b38d4fd2435475fa18a2231edfa0c application/x-dosexec 2020-04-09 03:58:01
9 e19a8693f0a68b7653d27ad9246369953f6fced8 text/x-c 2020-04-09 03:57:41
10 456c7c56c866a6c86bb1b2e6f6231b38fc8c9db6 text/html 2020-04-09 03:57:31