VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-30 10:03:01 0%(0/49) e8d***d***b***

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e7ef8ee456552039fc2b3052ee18501eaa8614a6 application/x-dosexec 2021-01-17 00:05:01
2 3ad6f49047deae4b4eac8ef0b8adbdc7abd26257 application/x-dosexec 2021-01-17 00:04:31
3 6b18c584af6400785a1ba93ec40f1dc3df5f4cdf application/x-dosexec 2021-01-17 00:04:30
4 ff734627de77d2f8ed39bcb484c8ab9749c792a7 application/octet-stream 2021-01-17 00:04:01
5 ee3f64b62f922b55c72d72a142a7ba403ce39b94 application/java-archive 2021-01-17 00:03:01
6 4121fa131697e184e116d4572e315a670b80abfa application/x-dosexec 2021-01-17 00:02:31
7 948e6c2fdbc3954361c36a6c73a05032ff2961f9 application/x-dosexec 2021-01-17 00:02:02
8 f77fcbfbae9b94420220708da2363f67f55b59c3 application/CDFV2-corrupt 2021-01-17 00:01:01
9 a52ef89d4508fe06567c96180fa389b8dfff1190 application/x-gzip 2021-01-17 00:00:32
10 ed83aa66c4e932fe82c9080edd56d4076f6f8bf9 application/octet-stream 2021-01-17 00:00:02