VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-30 22:01:01 0%(0/49) eaf12878c4e***d4a***

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 a51af5d4ca8078e24054dd7352cedc69d4b93f96 application/x-dosexec 2021-01-17 01:04:01
2 79aabfdfb256ec702e44df8f85f3a012b73e79b5 application/x-dosexec 2021-01-17 01:03:01
3 ca3fe838c94b29ead6850a5378a29c35ea030425 application/x-dosexec 2021-01-17 01:02:31
4 52ccf925840450ad2a8e5850560987ea69979d7d application/x-dosexec 2021-01-17 01:02:01
5 4d41ac59c7c45d5666c4cdcecec1cf1579435fba image/jpeg 2021-01-17 01:01:01
6 be44177069a52a42e300458919992e1522758acb application/x-dosexec 2021-01-17 01:00:32
7 c853f370c238a3a474c72abe8af940c4ef097f40 application/x-dosexec 2021-01-17 01:00:02
8 6f3e3095ac5a50a38af5e9735549b78cee7a1e4a application/zip 2021-01-17 00:59:02
9 849720e47a79138411afd39bf7157e4be0fa11aa application/x-dosexec 2021-01-17 00:58:31
10 5c465d0449c04c1e2b48c62ab998b0b7a1163fb9 application/x-dosexec 2021-01-17 00:58:01