VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-03 13:31:01 53%(26/49) f96a0be8f976e3ab2c7f9ae3c0494ecc

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 8d0a644364abcd008ac4ce0199e73699d647f8c7 application/x-dosexec 2020-05-29 05:01:19
2 5eac5a4c4a8c862835a319b29b740fd955a00ed7 application/x-dosexec 2020-05-29 05:00:55
3 e45874da5138efbe9629c14f41ef13b1e9f706c1 application/x-dosexec 2020-05-29 05:00:31
4 65db973886bc9ee098f48e7c035676bee937c6f9 application/x-dosexec 2020-05-29 05:00:22
5 cfef74431bdb2dc0456cc131c91f0910caf02bf6 application/x-dosexec 2020-05-29 05:00:21
6 996ef777319b7a9c6bcf985dd48c96514cdfadf5 application/x-dosexec 2020-05-29 05:00:11
7 f294bce01940408c8bc932af45b6a80c3bafbf38 application/x-dosexec 2020-05-29 05:00:01
8 d296c43270ee9c1a6d96c32acbd6791ca1f702ee application/x-dosexec 2020-05-29 04:59:32
9 8d27d239d7b7c8595331d673a7c43faaaa3aa556 application/x-dosexec 2020-05-29 04:59:22
10 6664d7c5fc22b6d5290d30232d3acfe9b2a426ba application/x-dosexec 2020-05-29 04:59:12