VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-11-30 16:58:09 0%(0/49) HPUSBFW.rar

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 a1284ec078de078f125915e5d2fd9b0708659a48 application/x-dosexec 2021-01-18 14:04:32
2 86d3c528c22c6c8a4adb25ecb4bc24b9b913c1d5 application/x-dosexec 2021-01-18 14:04:02
3 2746a369cefa9041684e2c2f8a2101df419ec223 text/plain 2021-01-18 14:03:02
4 00fb55b9e4d56c17f7b97024fc4bd61838f9824f application/x-dosexec 2021-01-18 14:02:31
5 feb61b05ae43e690f60961efd60dd9f587dc0757 application/x-dosexec 2021-01-18 14:02:01
6 eb955986f3d30497a9bb327bd2ea7ccc376ceffe text/html 2021-01-18 14:01:01
7 89b65353d926bd71e68ef482a53a24b1a147bf4a application/x-dosexec 2021-01-18 14:00:31
8 ff77b4489ff3658b800711d1cbea5522a676502b application/x-dosexec 2021-01-18 14:00:01
9 0f171a8eae25d2caf6b678382b720d91b0efc899 application/x-dosexec 2021-01-18 13:59:01
10 6eb6d4c3fc7232b3b0613dcbcfb97ac01de07dfb application/x-dosexec 2021-01-18 13:58:31