VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-30 21:01:01 10%(5/49) eac27ebc16b1b14***a7

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 1a7923ecd8ed12caa0515e4b4fe348d91ec8c067 application/x-dosexec 2021-01-26 03:04:01
2 44179315c1deed82206da6a73c53374fdedf7a99 application/x-dosexec 2021-01-26 03:03:53
3 6f070e3ad7d1fb55532a41065ae15517b0c30b3f application/msword 2021-01-26 03:03:01
4 f72726456ef5a8d6e764104aae8811524799c270 application/x-dosexec 2021-01-26 03:02:58
5 40178004dc1ada7f58a7e2c478f7fd7738c9322b application/x-dosexec 2021-01-26 03:02:31
6 256a673da6be54f342da7d4b6c6ebb11f4b111ca application/x-dosexec 2021-01-26 03:02:01
7 9aebe97bbff5f4b49893458f5d4d51e4a7268654 text/plain 2021-01-26 03:01:01
8 a3fc1d2ccf757b47c33b15358071a8d9c0d842e8 application/x-dosexec 2021-01-26 03:00:31
9 e2c77552b68970fd923da66f773a571f909f0412 application/x-dosexec 2021-01-26 03:00:01
10 978d1de05eeded59883398cfc7614edbaee34d76 application/x-dosexec 2021-01-26 02:59:01