VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-11-30 16:02:01 0%(0/49) 06f45e6fe8281a73***d9

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 28f43ef31c2b3f9ebae55ec901a9465e2ce2d4bd application/octet-stream 2021-01-18 12:05:02
2 5e13a42608b88247ec0d736d0181a5ed188b2083 application/x-dosexec 2021-01-18 12:03:01
3 cd583a2b391d3779d67445dcc7f30b2b402a5fc2 application/x-dosexec 2021-01-18 12:02:32
4 6a0bd8a999369a254ce9a38d33a6d8ca4bcf22eb application/CDFV2-corrupt 2021-01-18 12:02:02
5 d8bbcb32eb4897c6141492328d4817b4c4b74821 text/html 2021-01-18 12:01:02
6 d0ddaa75dd594fa5ffca5d5c3b41d3db976eb26c application/x-dosexec 2021-01-18 12:00:32
7 b6635ecdda2a21f9cf99ba282ba7fe4b5c72b335 application/x-dosexec 2021-01-18 12:00:02
8 c0bfbdf1055b705f31f7cab830ae6285f7a1bc14 application/x-dosexec 2021-01-18 11:59:01
9 4d7083d98fde6a922896dd050378ac828d00718e application/x-dosexec 2021-01-18 11:58:31
10 f72539376fc33b073f57751997e2b4322bac9ba9 application/x-dosexec 2021-01-18 11:58:01