VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-23 09:21:11 53%(26/49) File name not allowed

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 bb4df24bd9ef5e6f8b1944fd082ac5a3985176f5 text/plain 2020-04-08 19:00:01
2 f8bd75ef611cb76c4b3b6b6f96f560542ece182b application/x-dosexec 2020-04-08 18:59:21
3 38da0a0c8f531b02aefb3dc29dbc50efefe878ab text/html 2020-04-08 18:59:11
4 bc47f6a969c17b093e0024f0b8f925dd9c8b1d1b image/jpeg 2020-04-08 18:59:01
5 d0af4d38138057de758f34103ab61e20450a7ef9 text/html 2020-04-08 18:58:41
6 adde8a904733083b75e9263e379c3e7639255d70 text/html 2020-04-08 18:58:31
7 58d5aee2479e3c69916e43751b48cde75f40f372 text/html 2020-04-08 18:58:21
8 b3514873427d3696a118406c4add8b02fa85b8cb text/html 2020-04-08 18:58:11
9 d30bb42aef146799daee3bbd76b54072e8cc650b text/html 2020-04-08 18:58:01
10 684c69b50cc24294c5e31efd54d476389d224573 application/x-dosexec 2020-04-08 18:57:41