VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-19 17:02:12 59%(29/49) File name not allowed

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 f22d926248f8cf942ca9b110125ca24d336382d1 application/octet-stream 2020-03-30 16:00:38
2 626cc2cc2620e1c4902a810c04d32624170177fb application/x-dosexec 2020-03-30 15:59:46
3 8dfc6fdc8c8978f946970631467bb071332fd750 text/html 2020-03-30 15:59:21
4 536c1517059d29a0085c66356bb883f68f7fa7ce text/html 2020-03-30 15:59:11
5 1443fe4d399642fcb9cb2b8d8bf4796c8f7fa145 text/plain 2020-03-30 15:59:01
6 2d465f2415889f32e67d9ba186e3b018e0ef0f02 application/x-dosexec 2020-03-30 15:58:41
7 86142e2c224bc0262aa7ff1523ca116ab5baf8c8 image/png 2020-03-30 15:58:31
8 ce876592f9295f639b2923893079e908d850f286 text/html 2020-03-30 15:58:21
9 25c2e9281b00510eb577731cb6d05d7a776de192 application/x-dosexec 2020-03-30 15:58:18
10 8088ff77319b5352ebd2a037ef31e7d70aaa0787 application/x-dosexec 2020-03-30 15:58:11