VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-11-27 22:58:32 6%(3/49) da6ccf***a***a

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 a5231cb58e8959cc8afcad64de932bed753d078c application/x-dosexec 2021-01-21 15:05:30
2 7ee48da44b5fca2b34b1d676a6f3b290cb0a0d9a application/x-dosexec 2021-01-21 15:04:31
3 c73ce7e00cf4bd554b535247653f6625e417773e text/html 2021-01-21 15:04:01
4 9499f207ac6fcc78355ca666931d846ac94a4e69 application/x-dosexec 2021-01-21 15:03:40
5 2ecccb080409aab4bc0868a4f28538d4191417e2 application/zip 2021-01-21 15:03:12
6 36de40dc94fe69d87b5b6589fc0844ddc5a3a513 application/x-dosexec 2021-01-21 15:03:02
7 d5df5fdcdd7b49f110dd2a62b4596cfaad885832 application/x-dosexec 2021-01-21 15:02:31
8 89ddf54c7c86a390d24a1358d09fd0a3a6b49211 application/zip 2021-01-21 15:02:20
9 a093e480405f51b800809ff887b5cd32960019c8 application/x-dosexec 2021-01-21 15:02:01
10 b572bf38238b653edc0e417f31affa99b8753b5f application/x-dosexec 2021-01-21 15:01:48