VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-07-25 02:28:01 37%(19/51) 00九品芝麻官

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 bbfa6feda3d19a71a8249e56ad3677b18138c4a5 application/pdf 2021-12-08 18:58:01
2 bfd841e9ad8cc787c9ab71edf46b584058e69a99 text/html 2021-12-08 18:56:01
3 326fc2ee44078a0c41d2017b76d96e8d58af5b7a application/x-dosexec 2021-12-08 18:54:01
4 5530f515e9f671dde4af4038e11f8d59d15b10bd application/x-dosexec 2021-12-08 18:52:26
5 16d7572283ea1402fbe89c5989ef599889636f98 application/x-dosexec 2021-12-08 18:52:25
6 d50640bbc84517a0bdacbd2991d2540151340dde application/pdf 2021-12-08 18:52:01
7 06aab71ffd63d6689e7425e6252f20da48da2d51 application/pdf 2021-12-08 18:50:01
8 3fdd79d139bb4829344ab398295b05f2336c43ff application/x-dosexec 2021-12-08 18:48:01
9 dd39a1d20c29cfdf9f4b93c59b3c1d26c11f6588 application/pdf 2021-12-08 18:46:01
10 873c9646e9a46ab02c3dd56c4f79ad062d6062c2 application/x-dosexec 2021-12-08 18:44:01