VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-12 15:59:01 48%(24/49) d9afe6efdf8c8936670f5eadc7e5f9df

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 b4d550633fd0584e5eddbe8c1cad9b19aa8e3627 application/x-dosexec 2020-04-02 02:56:44
2 aabeb9cc381d7a47cdb61d1c3160d06e1802ef78 application/x-dosexec 2020-04-02 02:56:25
3 b46ef9bef69abd4ee440e0be2fce4291eed6880b text/html 2020-04-02 02:56:14
4 e67cbd0fb817bb0845d0f4c20795211bb026ff7a application/x-dosexec 2020-04-02 02:56:06
5 c3cc6f619dbcf65d8466e198fe6639b341e673fa application/x-dosexec 2020-04-02 02:55:53
6 298ab3e30ff10ec2861819cd2f12d5fafa0c8591 application/x-dosexec 2020-04-02 02:54:39
7 5e315aca0cf23712c435ef0ee571d6910b3a5ae1 application/x-dosexec 2020-04-02 02:54:19
8 5b679973eb382523f47420a6b77da84755e2796c application/zip 2020-04-02 02:54:09
9 15094eda7f2dc10d4646156c8f7f111925e885a0 application/x-dosexec 2020-04-02 02:53:17
10 5a523710eeace4c67b825a43d35135d9667a32a4 text/html 2020-04-02 02:51:11