VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-26 03:57:12 34%(17/49) b3c3159f1fe5aa2c99b2b234372af8f1

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 424614e5de360778bde9b701c5a83d30182b3c0b text/plain 2020-03-29 08:59:11
2 83b4d23ee9b1b5727de3e6e2a541cd09ed27387c text/plain 2020-03-29 08:59:37
3 88cb68207ca3e8882aa60a13d6d28b9c46eea696 image/png 2020-03-29 08:59:21
4 b49f6637886ac23605f3e940899c7624e2517243 application/x-rar 2020-03-29 08:59:20
5 d61417b2e5ac7c686ec9196675d46113a72de533 application/x-executable 2020-03-29 08:58:31
6 33ac1defb5c71d1368ab18119fe3c13ebbd165d3 application/x-dosexec 2020-03-29 08:58:26
7 15f12a5316393909b99847d173167579e86e3e25 application/x-dosexec 2020-03-29 08:58:21
8 265f5ef7b18be71064417eaaf73b41cc197dab77 application/zip 2020-03-29 08:58:12
9 5253ade85acecafe88307f3db79f0df877db017e application/zip 2020-03-29 08:58:11
10 8db12b154c0c725de9ed9aae8fc7c88b7d5dcb97 text/html 2020-03-29 08:58:01