VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-11-30 17:02:01 22%(11/49) 07677dad9fb24d9c657f05512ec072b3

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e1857348ec5e577b35535c9bc36e775c2df61125 image/jpeg 2021-01-25 23:04:31
2 2b50e92d563ac9312066e4feafaeea1031e295af image/jpeg 2021-01-25 23:04:01
3 f392d90fedae52b55a5ba9ad3cf1634357b0e4dc application/x-dosexec 2021-01-25 23:03:01
4 2b6623156b9fbe6d1b7fb205e13b87a680eb9838 application/msword 2021-01-25 23:02:31
5 f5a391db92153f5f7506be334c220c516db5982b application/x-dosexec 2021-01-25 23:02:01
6 32eec2ae1f9e201516fa7fcdc16c4928f7997561 application/x-dosexec 2021-01-25 23:01:28
7 5e7796582d3e7f6f899e141781f39dc8249ae262 application/x-dosexec 2021-01-25 23:01:01
8 c7888af0b358eb34d331fbdcb0ca381f47d8967e text/plain 2021-01-25 23:00:31
9 d26847b412836d3c79cad0ece44be9db92eb0482 text/html 2021-01-25 23:00:15
10 4632dd7a5666d0bb6f8068edeb9d8bf5e5c24a53 application/x-dosexec 2021-01-25 23:00:01