VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA1 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-09-20 17:01:01 0%(0/49) 8d7222a82dff3bfe***b757f

ค่า SHA1 สุดท้าย 10 รายการ

sha1 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 5a2408a29d0b42a08de0d5df228d95268b5e2c94 application/x-executable 2020-11-27 23:04:01
2 404a2cc17a58654e2c7e120e878f51f055706bd7 application/x-dosexec 2020-11-27 23:03:01
3 77e60583e43d84fa9987d982cbb845df68cd406d application/octet-stream 2020-11-27 23:02:31
4 3c008afa06d30e35bccc3b25b681c94867f25845 text/plain 2020-11-27 23:02:01
5 9008deb37d6c6eb7c09c8b9f3309693129dc38cf text/html 2020-11-27 23:01:01
6 d048d1db5b7871f93a034579ce56236d047541cf application/x-dosexec 2020-11-27 23:00:31
7 32f2b3e8e657382a44e5b81dc5d50d776ddec4d7 application/x-dosexec 2020-11-27 23:00:01
8 1a068e76b2a4a0a7959b046086bdbe2f1a1cbec3 application/x-dosexec 2020-11-27 22:59:01
9 5369775df2bb7a7a86d230ef7c2a6e3a441dcad9 text/plain 2020-11-27 22:58:32
10 e80b203ee24c0eca42d558a113f8fc57392c5250 application/x-dosexec 2020-11-27 22:58:02